Eigenschappen van het document  Druk deze pagina af
Eigenschappen van het documentX
Titel:Wie beslist of een bedrijf in het Investeringsregister komt?
Publicatiedatum:September 20, 2011
Hits:13300
Categorie:Andere inhoud
Taal:Nederlands
Ook beschikbaar in de volgende talen:Engels, Frans

Wie beslist of een bedrijf in het Investeringsregister komt?

De Raad van Bestuur van Forum ETHIBEL beslist welke bedrijven uiteindelijk in het Investeringsregister opgenomen worden. Enkel bedrijven met een rating A en B komen in aanmerking voor het Investeringsregister van Ethibel PIONEER. In het Investeringsregister van Ethibel EXCELLENCE worden ook bedrijven met een C-rating opgenomen.

De Raad van Bestuur baseert zich voor zijn beslissing op het advies van de Registercommissie. Dat onafhankelijke adviesorgaan van Forum ETHIBEL evalueert met betrekking tot de bedrijven met een voldoende hoge rating de kwaliteit van het gevoerde onderzoek, en kan eventueel bijkomend onderzoek voorstellen.

 

Lees ook: