Eigenschappen van het document  Druk deze pagina af
Eigenschappen van het documentX
Titel:Wanneer mag een spaar- of beleggingsproduct het label Ethibel PIONEER of Ethibel EXCELLENCE dragen?
Publicatiedatum:September 20, 2011
Hits:10344
Categorie:Andere inhoud
Taal:Nederlands
Ook beschikbaar in de volgende talen:Engels, Frans

Wanneer mag een spaar- of beleggingsproduct het label Ethibel PIONEER of Ethibel EXCELLENCE dragen?

Het gebruik van het label Ethibel PIONEER of Ethibel EXCELLENCE is contractueel vastgelegd en onderworpen aan strikte regels, waarvan dit de voornaamste zijn:

  • De gelabelde fondsen mogen enkel aandelen bevatten van bedrijven die in het Investeringsregister opgenomen zijn.
  • Een fonds met label Ethibel PIONEER bevat enkel bedrijven met een A- en B-rating.
  • Een fonds met label Ethibel EXCELLENCE bevat enkel bedrijven met een A-, B- of C-rating.
  • Als een bedrijf na revisie uit het Investeringsregister geschrapt wordt omdat het niet meer voldoende sterk scoort inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) of betrokken zijn bij ernstige controverses, moet de financiële instelling het aandeel binnen een vooropgestelde termijn uit het fonds halen.
  • Forum ETHIBEL voert controles uit om na te gaan of het fonds nog beantwoordt aan de vooropgestelde criteria (deze controles vinden in de regel elk kwartaal plaats, afhankelijk van het risicoprofiel van het fonds kan de frequentie worden opgedreven tot één keer per maand of verminderd tot één keer per halfjaar).
  • Als het contract afgelopen is, vervalt het recht om het label te gebruiken.

 

Lees ook: