Eigenschappen van het document  Druk deze pagina af
Eigenschappen van het documentX
Titel:Visie - Missie - Waarden
Publicatiedatum:September 20, 2011
Hits:38563
Categorie:Andere inhoud
Taal:Nederlands
Ook beschikbaar in de volgende talen:Engels, Frans

Visie - Missie - Waarden

Visie

Het is onze visie om Maatschappelijk Verantwoord Investeren (MVI) en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) actief te promoten om zo de overgang naar een duurzame samenleving te bespoedigen.


Missie

Onze missie is het bevorderen van transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en ethisch gedrag op financiële markten.

Dit doen we door het ontwikkelen van producten en diensten, waaronder kwaliteitslabels, audits en certificeringen van financiële en niet-financiële producten die voldoen aan specifieke ethische criteria en vereisten op het gebied van milieu, sociale prestaties en goed bestuur. Om dit bereiken werken we samen met investeerders, spaarders, financiële instellingen, bedrijven, overheden en ngo’s. Ook dragen we actief bij aan de standaardisering en het bevorderen van kwaliteit in de MVI-sector.


Vier kernwaarden

  1. Betrokkenheid. We zijn begaan met al onze stakeholders en luisteren actief naar hun standpunt. We communiceren in alle openheid onze keuzes.
  2. Geloofwaardigheid. Onze relaties zijn gebaseerd op vertrouwen, oprechtheid en eerlijkheid. We doen wat we zeggen, en we zeggen wat we doen. We bewaren onze integriteit, objectiviteit en onafhankelijkheid en aanvaarden geen druk van buitenaf. We laten externe controle toe.
  3. Doeltreffendheid. Onze werking is efficiënt en effectief en streeft naar een maximale maatschappelijke impact. 
  4. Innovatie. We creëren vraag op de MVI-markt en ontwikkelen nieuwe, relevante producten en diensten om MVI verder te stimuleren.

 

Lees ook:

Ga terug