Eigenschappen van het document  Druk deze pagina af
Eigenschappen van het documentX
Titel:Verzameling van de gegevens voor het onderzoek
Publicatiedatum:September 20, 2011
Hits:13980
Categorie:Andere inhoud
Taal:Nederlands
Ook beschikbaar in de volgende talen:Engels, Frans

Verzameling van de gegevens voor het onderzoek

Omwille van de objectiviteit (scheiding tussen onderzoek en selectie) besteedt Forum ETHIBEL het onderzoek van bedrijven uit aan Vigeo Eiris, een onafhankelijk ratingbureau dat gespecialiseerd is in audits inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Vigeo voert het onderzoek op basis van onder meer jaarverslagen, de website en openbare rapporten. Ook contacteert Vigeo het bedrijf zelf voor bijkomende gegevens en betrekt het stakeholders, zoals vakbonden en milieuorganisaties, voor een multidimensionaal perspectief.

De eindbeoordeling en de rating en selectie van de bedrijven is de autonome bevoegdheid en verantwoordelijkheid van Forum ETHIBEL, dat daarbij bijgestaan wordt door onafhankelijke experten, de Registercommissie.

Alle details met betrekking tot de visie, het onderzoekskader, de methodologie en de ethische en kwaliteitsprincipes van Vigeo Eiris kunnen geraadpleegd worden op de website van het bedrijf.

Lees ook: