Eigenschappen van het document  Druk deze pagina af
Eigenschappen van het documentX
Titel:Uitsluitings- en controversiële criteria
Publicatiedatum:September 20, 2011
Hits:16774
Categorie:Andere inhoud
Taal:Nederlands
Ook beschikbaar in de volgende talen:Engels, Frans

Uitsluitings- en controversiële criteria

In het lastenboek neemt Forum ETHIBEL niet alleen zes beoordelingsdomeinen en 38 selectiecriteria op. We hanteren ook criteria die kunnen leiden tot de uitsluiting van een bedrijf uit het Investeringsregister, afhankelijk van de mate en de aard van betrokkenheid van het bedrijf bij controversiële producten of activiteiten. 

De controversiële producten en activiteiten zijn: alcohol, dierenwelzijn, fossiele brandstoffen, gevaarlijke chemicaliën, genetisch gemodificeerde organismen (GGOs), gokspelen, nucleaire energie, seksindustrie, tabak en wapens.

Deze beleidslijnen bevatten controversiële producten en activiteiten waarvoor uitsluiting (uitsluitingscriteria) of voorzichtigheid en waakzaamheid (controversiële criteria) vereist zijn bij het beoordelen van bedrijven, landen of supranationale instellingen.

Daarnaast kunnen ernstige schendingen van arbeids- en mensenrechten, corruptie, milieudelicten, en het niet naleven van internationale en nationale wet- en regelgeving uiteraard ook leiden tot uitsluiting. Forum ETHIBEL hanteert gedetailleerde procedures en normen om de mate en aard van betrokkenheid van een bedrijf vast te stellen. 

Voor tien producten en activiteiten die kunnen leiden tot uitsluiting zijn de definities en maatstaven publiek beschikbaar (in het Engels).

 

Controversiële producten en activiteiten die uitsluiting (uitsluitingscriteria) vereisen:

Controversiële producten en activiteiten waarvoor voorzichtigheid en waakzaamheid (controversiële criteria) is vereist:

 

Lees ook: