Document properties  Print this page
Document propertiesX
Title:Uitnodiging 26 september 2017
Date of publishing:September 12, 2017
Date of archiving:September 26, 2017
Hits:660
Category:News

Uitnodiging 26 september 2017
September 12, 2017

  

Change Lab Re-investment

 

Een maximum stijging van de temperatuur op aarde van  2°C. Dat is wat de ondertekenaars van het klimaatakkoord van Parijs (Cop21) voor ogen hadden. Deze verbintenis heeft gevolgen voor hoe we omgaan met fossiele brandstoffen, ook in de beleggingsportefeuille.

Een nieuwe studie, ontstaan uit een samenwerking tussen The Shift en Forum Ethibel, reikt investeerders (asset owners) het nodige instrumentarium aan om hierin een engagement op te nemen. Om te oordelen hoe een evenwicht kan gevonden worden tussen investeren en desinvesteren. Hoe de dialoog met vermogensbeheerders kan aangegaan worden, en welke tools hiervoor voorhanden zijn.

Tijdens een change lab van The Shift op 26 september 2017 in Brussel vormt de studie van Forum Ethibel de aanzet om in debat te gaan. Beheerders van onder meer universiteiten geven aan hoe zij greep krijgen op het klimaatthema. En ook Piet Sprengers, hoofd duurzaamheidsbeleid van ASN Bank, laat zijn licht schijnen op deze problematiek.
Hieronder kan u het programma vinden. Laat u uitdagen door dit thema en schrijf alvast in bij The Shift via de link onderaan deze uitnodiging.

 
Programma: 9.00u – 13.00u
Onthaal en verwelkoming: David Leyssens, The Shift
 
Fossil Fuels, Guide for investors: Herwig Peeters, Forum ETHIBEL
 
Practices:
Université de Liège
UGent
Ngo(onder voorbehoud) 
Piet Sprengers uitgedaagd (ASN Bank)
 
Projectoproep, Bart Corijn, The Shift
 
Netwerklunch
 
Talen: Nederlands, Frans en Engels

Plaats:
Ancienne Belgique
Anspachlaan 110
1000 Brussel
 
Inschrijving:
https://theshift.be/en/activities/change-lab-re-investment