Eigenschappen van het document  Druk deze pagina af
Eigenschappen van het documentX
Titel:Team
Publicatiedatum:September 20, 2011
Hits:37784
Categorie:Andere inhoud
Taal:Nederlands
Ook beschikbaar in de volgende talen:Engels, Frans

Team

Kenny Frederickx neemt sinds 1 juli 2017 de rol van algemeen directeur waar. Hij verzorgt de dagdagelijkse operationele werking, coacht het Forum Ethibel team en vertegenwoordigt de organisatie binnen haar netwerk.

Laura Uwase coördineert als stafmedewerker het technische beheer van het label, is medeverantwoordelijk voor communicatie en biedt ondersteuning bij certificatieprocedures.

Ro Van den broeck coördineert als stafmedewerker het technische beheer van het label, is medeverantwoordelijk voor communicatie en biedt ondersteuning bij certificatieprocedures.

De operationele werking wordt verder gegarandeerd door de raad van bestuur en het dagelijks bestuur. De algemene vergadering zet de beleidslijnen uit. Tot slot beschikt Forum ETHIBEL nog over de registercommissie, een onafhankelijke instantie die over de kwaliteit waakt en adviseert wat betreft opname en schrapping van emittenten (voornamelijk bedrijven en overheden) uit het investeringsregister.

 

Lees ook:

Ga terug