Eigenschappen van het document  Druk deze pagina af
Eigenschappen van het documentX
Titel:Revisie om de 18 maanden
Publicatiedatum:September 20, 2011
Hits:12844
Categorie:Andere inhoud
Taal:Nederlands
Ook beschikbaar in de volgende talen:Engels, Frans

Revisie om de 18 maanden

Forum ETHIBEL heeft bij zijn ratings oog voor de dynamiek van een organisatie: behalve de feitelijke situatie wordt ook in kaart gebracht welke inspanningen het bedrijf al geleverd heeft en welke reële evolutie nog mogelijk is. Niettemin is een rating toch vooral een momentopname. Daarom is het belangrijk dat elk bedrijf uit het Investeringsregister regelmatig opnieuw gescreend wordt. Deze revisie gebeurt om de 18 maanden. De aanpak is helemaal dezelfde als bij het eerste onderzoek (waarbij wordt nagegaan of het bedrijf in aanmerking komt voor opname in het Investeringsregister). Als gevolg van de revisie kan een bedrijf geschrapt worden uit het Investeringsregister.

Elk onderzoek gebeurt op sectorniveau. Het is dus mogelijk dat naar aanleiding van een onderzoek met betrekking tot één bedrijf, ook andere bedrijven uit dezelfde sector beoordeeld worden (ze worden geschrapt of toegevoegd, of hun opname in het Investeringsregister wordt bevestigd). Elke schrapping of toevoeging wordt openbaar gemaakt.

 

Lees ook: