Eigenschappen van het document  Druk deze pagina af
Eigenschappen van het documentX
Titel:Registercommissie
Publicatiedatum:September 20, 2011
Hits:81511
Categorie:Andere inhoud
Taal:Nederlands
Ook beschikbaar in de volgende talen:Engels, Frans

Registercommissie

De Registercommissie is het onafhankelijke adviesorgaan van Forum ETHIBEL. De voornaamste taken zijn:

 • Evaluatie van de onderzoeksrapporten van de door Vigeo Eiris doorgelichte bedrijven: de leden gaan na of het onderzoek grondig en correct verlopen is, en vragen zo nodig bijkomend onderzoek aan
 • Aanbevelingen aan de Raad van Bestuur over opnames en schrappingen van bedrijven in het Investeringsregister
 • Aankaarten van verder te onderzoeken problemen en thema’s binnen een of meer bedrijfssectoren
 • Advies aan de Raad van Bestuur omtrent methodologieën.

De Registercommissie bestaat uit zeven leden, elk specialist binnen een of meer domeinen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO): menselijk kapitaal, milieu, marktethiek, deugdelijk bestuur, maatschappelijke impact en mensenrechten.

Elk lid van de Registercommissie spreekt uit persoonlijke naam en vertegenwoordigen dus niet de belangen van de organisatie waarvoor hij/zij werkt. Ze werken op basis van tijdelijke contracten, die om de drie jaar herbekeken worden. Over de jaren heen wijzigt dus de samenstelling van de Registercommissie. De huidige leden zijn:

 • Luc Van Liedekerke is voorzitter van de Registercommissie. Hij is econoom en filosoof en doceert filosofie en zakenethiek aan de universiteiten van Leuven en Antwerpen. Hij zetelt in het Wetenschappelijk Comité van Vigeo Eiris. CV
 • Dirk Ameel is freelance loopbaancoach en consultant innovatieve arbeidsorganisatie. 
  Het is zijn passie om jobs uit te bouwen volgens de ambities van de werknemer zelf, en tegelijkertijd in overeenstemming te brengen met de ambitites van de werkgever. Hij is eveneens expert in netwerken en sociale media. Voorheen was hij lange tijd werkzaam in vakbondsorganisaties op Belgische en Europees niveau. CV
 • Stephanos Anastasiadis is docent op het gebied van Duurzaamheid aan de School of Management, Royal Holloway University of London.
  Zijn onderricht en onderzoek spitsen zich toe op duurzaamheid en verantwoord ondernemen, met een specifieke aandacht voor organisaties, 'sensemaking' en publiek beleid. Hij werkte meerdere jaren op ecologische en sociale thema's in Brussel, alvorens terug te keren naar de universiteit. Zijn doctoraat behaalde hij aan de Nottingham University Business School's International Centre for Corporate Social Responsibility, waar hij nog steeds de status van gastonderzoeker geniet. CV
 • Luc Hens is expert in milieugezondheid en duurzame ontwikkeling. Hij is voormalig docent aan de Vrije Universiteit van Brussel (VUB).
  Hij was lange tijd werkzaam als hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel, afdeling Menselijke Ecologie. Tegenwoordig is hij adviseur voor wetenschappelijke publicaties aan de Vlaamse Instelling  voor Technologisch Onderzoek (VITO). Zijn onderzoeksinteresse spitst zich toe op duurzame ontwikkeling en instrumenten voor milieubeheer. CV
 • Eddy Laurijssen, expert in internationaal arbeidsrecht en voormalig directeur van het Brussels bureau van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).
  Hij was Vice-Secretaris-Generaal bij de International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) en directeur van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB) te Brussel. Tegenwoordig is hij lector aan het International Training Center van het ILO in Turijn, bestuurder van de "Vereniging voor de Verenigde Naties" in België en lid van de raad van bestuur van Forum Ethibel en Vigeo Eiris. CV
 • Christel Dumas geeft les op het gebied van financiën aan de ICHEC Brussels Management School. Haar onderzoeksactiviteiten betreffen de integratie van ESG in de financiële praktijken van institutionele beleggers. Bovendien is zij lid van de Delphi Group, die een kader ontwikkelt voor materiële KPI's voor ESG-investeringen. In haar doctoraat dat ze behaalde aan Gent Universiteit, richtte ze haar onderzoek op verantwoord beleggen. CV
 • Jan Vandenhove studeerde  economie aan de Katholieke Universiteit Leuven, waar hij tien jaar onderzoek verrichte op het gebied van human resources en bedrijfsethiek. Hij werkte meer dan 15 jaar als MVO analist, eerst bij Stock at Stake en later bij Vigeo. Hier coördineerde hij het onderzoek naar de bankensector en was hij verantwoordelijk voor de methodologische ontwikkelingen binnen het domein van de human resources.

Lees ook:

Ga terug