Eigenschappen van het document  Druk deze pagina af
Eigenschappen van het documentX
Titel:Registercommissie
Publicatiedatum:September 20, 2011
Hits:53945
Categorie:Andere inhoud
Taal:Nederlands
Ook beschikbaar in de volgende talen:Engels, Frans

Registercommissie

De Registercommissie is het onafhankelijke adviesorgaan van Forum ETHIBEL. De voornaamste taken zijn:

 • Evaluatie van de onderzoeksrapporten van de door Vigeo doorgelichte bedrijven: de leden gaan na of het onderzoek grondig en correct verlopen is, en vragen zo nodig bijkomend onderzoek aan
 • Aanbevelingen aan de Raad van Bestuur over opnames en schrappingen van bedrijven in het Investeringsregister
 • Aankaarten van verder te onderzoeken problemen en thema’s binnen een of meer bedrijfssectoren
 • Advies aan de Raad van Bestuur omtrent methodologieën.

De Registercommissie bestaat uit zes leden, elk specialist binnen een of meer domeinen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO): menselijk kapitaal, milieu, marktethiek, deugdelijk bestuur, maatschappelijke impact en mensenrechten.

Elk lid van de Registercommissie spreekt uit persoonlijke naam en vertegenwoordigen dus niet de belangen van de organisatie waarvoor hij/zij werkt. Ze werken op basis van tijdelijke contracten, die om de drie jaar herbekeken worden. Over de jaren heen wijzigt dus de samenstelling van de Registercommissie. De huidige leden zijn:

 • Luc Van Liedekerke is voorzitter van de Registercommissie. Hij is econoom en filosoof en doceert filosofie en zakenethiek aan de universiteiten van Leuven en Antwerpen. Hij zetelt in het Wetenschappelijk Comité van Vigeo. CV
 • Dirk Ameel, freelance career & outplacement coach and adviser in innovative labour organisation and labour quality.
  Het is zijn passie om jobs uit te bouwen volgens de ambities van de werknemer zelf, en tegelijkertijd in overeenstemming te brengen met de ambitites van de werkgever. Hij is eveneens expert in netwerken en sociale media. Voorheen was hij lange tijd werkzaam in vakbondsorganisaties op Belgische en Europees niveau. CV
 • Stephanos Anastasiadis is docent op het gebied van Duurzaamheid aan de School of Management, Royal Holloway University of London.
  Zijn onderricht en onderzoek spitsen zich toe op duurzaamheid en verantwoord ondernemen, met een specifieke aandacht voor organisaties, 'sensemaking' en publiek beleid. Hij werkte meerdere jaren op ecologische en sociale thema's in Brussel, alvorens terug te keren naar de universiteit. Zijn doctoraat behaalde hij aan de Nottingham University Business School's International Centre for Corporate Social Responsibility, waar hij nog steeds de status van gastonderzoeker geniet. CV
 • Luc Hens, expert on environmental health and sustainable development, former university professor Vrije Universiteit Brussel (VUB).
  Hij was lange tijd werkzaam als hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel, afdeling Menselijke Ecologie. Tegenwoordig is hij adviseur voor wetenschappelijke publicaties aan de Vlaamse Instelling  voor Technologisch Onderzoek (VITO). Zijn onderzoeksinteresse spitst zich toe op duurzame ontwikkeling en instrumenten voor milieubeheer. CV
 • Eddy Laurijssen, expert on international labour issues, former director of the International Labour Organisation (ILO) Brussels Office.
  Hij was Vice-Secretaris-Generaal bij de International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) en directeur van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB) te Brussel. Tegenwoordig is hij lector aan het International Training Center van het ILO in Turijn, bestuurder van de "Vereniging voor de Verenigde Naties" in België en lid van de raad van bestuur van Forum Ethibel en Vigeo. CV
 • Céline Louche geeft les en verricht onderzoek op het vlak van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven, met een bijzondere focus op Maatschappelijk Verantwoord Investeren (MVI). Ze is hoofddocent aan de Audencia School of Management te Nantes (Frankrijk). Voorafgaand aan haar academische carrière was ze analiste bij Dutch Sustainability Research (Nederland). In haar doctoraat dat ze behaalde aan de Rotterdam Erasmus University, onderzocht ze de institutionalisering van Maatschappelijk Verantwoord Investeren. CV

 

Lees ook:

Ga terug