Document properties  Print this page
Document propertiesX
Title:Forum Ethibels Register Commissie: Europese voedingssector blijft stabiel ondanks controverses
Date of publishing:June 30, 2017
Hits:7127
Category:News

Forum Ethibels Register Commissie: Europese voedingssector blijft stabiel ondanks controverses
June 30, 2017

Transparantie en gepaste CSR-maatregelen essentieel

In tijden van groeiend bewustzijn rond voeding en gezondheid, staat de voedingssector in Europa voor niet te onderschatten uitdagingen. De langetermijngevolgen van ongezonde voeding, zoals obesitas of hart- en vaatziekten, vormen een grote bedreiging voor de volksgezondheid. Consumenten gaan bewuster om met hun voedingsconsumptie, zowel omwille van dierenwelzijn als om gezondheidsrisico’s te vermijden. Ook regulerende instanties verwachten dat voedingsbedrijven daarin hun verantwoordelijkheid opnemen. Correcte informatie verstrekken over de voeding is daarbij essentieel. Tegelijkertijd kunnen bedrijven preventieprogramma’s aanbieden, bijvoorbeeld om mensen met overgewicht of diabetes bij te staan.

Dergelijke maatregelen moeten op dit moment vooral dienen om het gezonde imago van een merk op te krikken. Niettemin beseffen steeds meer bedrijven dat ze daarmee eveneens anticiperen op mogelijke juridische risico’s. Zo zijn processen tegen voedingsbedrijven voor misleidende gezondheidsinformatie geen uitzondering meer, en ook overheidsrestricties inzake voeding worden steeds strenger.

Gezien hun afhankelijkheid van natuurlijke bronnen wordt van voedingsbedrijven eveneens verwacht dat ze hun impact op biodiversiteit en waterreservoirs onder controle houden. Daarnaast blijft dierenwelzijn een kernthema in de sector. Bovendien blijven de leveranciers van voedingsbedrijven evenmin buiten schot. Media en ngo’s berichtten over kinderarbeid en moderne slavernij in de landbouw- en visindustrie.

Ook toppresteerders Danone, Unilever (beide PIONEER) en Nestlé (EXCELLENCE) kregen te maken met aantijgingen in bovenstaande domeinen. Kinderarbeid en moderne slavernij in de toeleveringsbedrijven van Nestlé en Unilever blijven een zorgwekkend fenomeen. De transparantie en adequate reactie op de problemen pleit echter in hun voordeel. Nestlé nam onder meer externe auditors en gespecialiseerde ngo’s onder de arm om dit aan te pakken, en ook Unilever erkent de problematiek en verklaarde meer inspanningen te doen om de situatie te verbeteren.

Los van alle controverses blijven Danone, Unilever en Nestlé toppresteerders: in bijna alle onderzochte CSR-domeinen vormen ze de top drie. Bovendien hebben ze alle een uitgewerkt CSR-beleid in alle lagen van de organisatie en zijn ze bijzonder transparant in hun duurzaamheidsrapportering. Unilever en Danone, respectievelijk toppresteerders in corporate governance en human resources, blijven daardoor in het PIONEER-register. Nestlé, nummer 1 in mensenrechtenbeleid, is vaker betrokken bij controverses maar behoudt de EXCELLENCE-rating – vooral dankzij de proactieve aanpak van de aantijgingen.

 

Andere sectoren die de Registercommissie van 19/05/2017 beoordeelde:

Europa:

-          Voeding

-          Farmacie

Azië – Pacific

-          Farmacie

-          Chemie

-          Mijnbouw en mineralen

-          Bouwmaterialen

 

Forum ETHIBEL promoot duurzaam investeren op alle fronten. Onafhankelijk en not-for-profit reiken we keurmerken uit aan duurzame financiële instellingen en -producten, en adviseren we (publieke) beleggers die hun kapitaal een verantwoorde bestemming wensen te geven. Op die manier willen we transparantie creëren en de transitie richting duurzame economie mee vooruit stuwen.