Eigenschappen van het document  Druk deze pagina af
Eigenschappen van het documentX
Titel:Raad van Bestuur
Publicatiedatum:September 20, 2011
Hits:55578
Categorie:Andere inhoud
Taal:Nederlands
Ook beschikbaar in de volgende talen:Engels, Frans

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur zet de beleidslijnen van Forum ETHIBEL uit en beslist over opnames en schrappingen in het Investeringsregister. De Raad van Bestuur komt 4 à 6 keer per jaar samen.

 

 • Eddy Laurijssen (Voorzitter)

  Eddy Laurijssen was Vice-Secretaris-Generaal bij de International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) en directeur van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB) te Brussel. Tegenwoordig is hij lector aan het International Training Center van het ILO in Turijn; bestuurder van de Vereniging voor de Verenigde Naties in België en lid van de Raad van Bestuur van Forum Ethibel, Vigeo, en het European Institute for Asian Studies. Hij zetelt sinds 2008 in de Registercommissie, het onafhankelijke adviesorgaan van Forum Ethibel.

 • Dirk Van Braeckel 

  Dirk Van Braeckel is milieukundige van opleiding en werkte achtereenvolgens als vormingswerker, onderzoeker op het vlak van maatschappelijke verantwoordelijkheid bij Ethibel, Stock at Stake en Vigeo, en Head of Research bij Vigeo. Sinds 2009 is hij directeur financiën en administratie bij het International Centre for Reproductive Health van de Universiteit Gent. 

 • Harry Harding

  Harry Harding is industrieel ingenieur van opleiding. Hij was jarenlang werkzaam in een toeleveringsbedrijf voor de auto-industrie, fa Bosch, een niet-beursgenoteerde multinational met hoge ethische normen. Van 2004 tot 2009 was hij voorzitter van Forum ETHIBEL van 2004 tot 2009. Ondertussen is Harry gepensioneerd.  

 • Antoine Harmant

  Tijdens zijn engagement als vakbondsvertegenwoordiger werd Antoine Harmant erg bewust gemaakt van arbeidsomstandigheden. Na een ernstig werkongeval zette hij zijn betrokkenheid verder door samen met de Fondation André Oleffe bedrijven te ondersteunen in hun zelfbeheer.  In deze context nam hij eveneens deel aan de stichting van Ethibel.

 • Guy Mattan

  Bedrijfseconoom van opleiding (Universiteit Antwerpen) met een focus op corporate finance / bedrijfsfinanciering, was Guy tijdens zijn loopbaan voornamelijk werkzaam in de financiële sector. Hij was hoofdzakelijk actief als private banker, bij twee vooraanstaande Benelux banken. Aandacht voor ondernemerschap en voor duurzaam beleggen waren hierbij nooit veraf. Vandaag ligt Guy’s professionele focus op zijn werk bij een multi-family office, zijn advies aan een lokaal bank- en verzekeringsteam en zijn rol in diverse raden van bestuur en advies. 
 • Herwig Peeters

  Herwig Peeters studeerde anorganische chemie en volgde bijkomende opleidingen in milieuzorg, maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheidsrapportering. Hij was oprichter en bestuurder van  Stock at Stake, de voorloper van Vigeo Belgium. Herwig is werkzaam bij Forum ETHIBEL sinds de oprichting in 1992. Hij is tevens voorzitter van de ARISE, een wereldwijde beroepsorganisatie van screeningorganisaties die onderzoek doen op het vlak van de duurzaamheid en maatschappelijke rol van bedrijven.

 • Jan Vandenhove

  Jan Vandenhove studeerde  economie aan de Katholieke Universiteit Leuven, waar hij tien jaar onderzoek verrichte op het gebied van human resources en bedrijfsethiek. Hij werkte meer dan 15 jaar als MVO analist, eerst bij Stock at Stake en later bij Vigeo. Hier coördineerde hij het onderzoek naar de bankensector en was hij verantwoordelijk voor de methodologische ontwikkelingen binnen het domein van de human resources.

 

Lees ook:

Ga terug