Eigenschappen van het document  Druk deze pagina af
Eigenschappen van het documentX
Titel:Oorsprong en de basis van de onderzoeksmethode
Publicatiedatum:September 20, 2011
Hits:14648
Categorie:Andere inhoud
Taal:Nederlands
Ook beschikbaar in de volgende talen:Engels, Frans

Oorsprong en de basis van de onderzoeksmethode

Vroeger hebben zowel Forum ETHIBEL als Vigeo Eiris elk een onderzoeksmethode opgesteld, die inzetbaar is voor alle bedrijven binnen alle sectoren, en die alle kerngegevens omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bevat. Voor het lastenboek van de Ethibel-labels heeft Forum ETHIBEL uiteindelijk gekozen voor het robuuste en multidimensionele Equitics-ratingmodel van Vigeo Eiris. Dit ratingmodel, dat goede garanties geeft op het vlak van risico-inschatting, vullen we aan met twee belangrijke bijkomende analyses: een op basis van uitsluitingscriteria en een van controverses. Hiermee worden bedrijven aangespoord om hun relaties met al hun stakeholders goed te verzorgen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hangt immers samen met het engagement om rekening te houden met de verwachtingen van stakeholders. Goed stakeholdermanagement op zijn beurt wordt in verband gebracht met goed risicobeheer (onder andere qua reputatie, operationele efficiëntie, behoud menselijk kapitaal) en continue verbetering.

De basismethodologie van Vigeo Eiris, Equitics, en al haar aanverwante procedures werden geauditeerd en gecertificeerd volgens de kwaliteitsstandaard ARISTA 3.0® (zie www.aristastandard.org).

 

Lees ook: