Eigenschappen van het document  Druk deze pagina af
Eigenschappen van het documentX
Titel:Onderzoek per sector
Publicatiedatum:September 20, 2011
Hits:13348
Categorie:Andere inhoud
Taal:Nederlands
Ook beschikbaar in de volgende talen:Engels, Frans

Onderzoek per sector

De uitdagingen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid zijn grosso modo per sector dezelfde: ze worden bepaald door vergelijkbare bedrijfsrisico’s en door dezelfde gevoeligheden bij stakeholders.

Daarom wordt het onderzoek per sector gevoerd. Voor elke van de 35 sectoren worden van de 38 criteria de meest relevante geselecteerd en gewogen. Van de 38 criteria worden er dus bepaalde ‘geactiveerd’ en andere ‘gedeactiveerd’.

Op die manier wordt het mogelijk om adequaat rekening te houden met de mate van blootstelling en met de specifieke kansen en risico’s. Zo zal bijvoorbeeld voor de chemische nijverheid de evolutie van het veiligheids- en gezondheidsbeleid op de werkvloer doorwegen, gezien de blootstelling aan toxische en gevaarlijke substanties. Zwakke preventie en een gebrekkig veiligheidsbeleid kunnen het menselijk kapitaal aantasten, operationele onderbrekingen veroorzaken en ook juridische gevolgen hebben en uiteindelijk de reputatie van een bedrijf aantasten.

 

Lees ook: