Eigenschappen van het document  Druk deze pagina af
Eigenschappen van het documentX
Titel:Ngo 's
Publicatiedatum:Augustus 10, 2011
Hits:27630
Categorie:Andere inhoud
Taal:Nederlands
Ook beschikbaar in de volgende talen:Engels, Frans

Ngo 's

Het contact met ngo’s is voor Forum ETHIBEL vitaal, omdat we op die manier het debat levendig houden met betrekking tot diverse maatschappelijke thema’s, zoals Noord-Zuidrechtvaardigheid, mensenrechten, milieu, vrede en bewapening.

Wij overleggen graag met u over uw inzichten en bedenkingen. Zo kan Forum ETHIBEL voortdurend de criteria voor ethisch beleggen in lijn houden met veranderende situaties en nieuwe ontwikkelingen.

Neem met ons contact op via of +32 (0)2 206 11 11.

Forum Ethibel stelt zijn expertise inzake MVI en MVO ter beschikking van ngo’s die ons willen inschakelen voor:

Audits en certificeringen van financiële producten

  • Audits omtrent ethische aspecten van beleggingen.
  • Audits van thesaurie- of beleggingsportefeuilles (zero-audit en jaarlijkse herevaluaties); audits met betrekking tot verduurzaming of vergroening van portefeuilles; controle of beleggingen conform zijn met de eigen missie van de ngo.
  • Evaluatie van de duurzaamheidskwaliteit van de producten die uw bankier aanbiedt.

Overzicht cases audit en certificering

 

Audits en certificering van niet-financiële producten

  • Controle op de kwaliteit van sociale auditrapporten.
  • Jaarlijkse controle en certificering van ethische gedragscodes van ngo’s.

Overzicht cases audit en certificering

 

Onderzoek en advies

Aanbod onderzoek en advies voor bedrijven en financiële instellingen

 

Statistieken en trends

Jaarlijkse statistieken en trendanalyse met betrekking tot duurzaam sparen en beleggen, met aandacht voor de inhoudelijke kwaliteit en de partnerships met ngo’s.

Aanbod statistieken en trends voor bedrijven en financiële instellingen