Eigenschappen van het document  Druk deze pagina af
Eigenschappen van het documentX
Titel:Missie - Visie - Waarden
Publicatiedatum:September 20, 2011
Hits:14737
Categorie:Andere inhoud
Taal:Nederlands
Ook beschikbaar in de volgende talen:Engels, Frans

Missie - Visie - Waarden

Vier kernwaarden

  1. Betrokken. We zijn begaan met al onze stakeholders en luisteren actief naar hun visie. We communiceren in alle openheid onze keuzes.
  2. Geloofwaardig. Onze relaties zijn gestoeld op vertrouwen en eerlijkheid. We doen wat we zeggen, en we zeggen wat we doen, in alle openheid. We bewaren onze integriteit en onafhankelijkheid en aanvaarden geen druk van buitenaf. We laten externe controle toe.
  3. Doeltreffend. Onze werking is efficiënt en effectief en streeft een maximale maatschappelijke impact na. Ons financieel rendement is voldoende om onze continuïteit te verzekeren.
  4. Innovatief. We spelen proactief in op nieuwe ontwikkelingen in de markt. Hiertoe bouwen we netwerken uit met de juiste partners.

Missie

  • Vanuit een kritische reflectie over de plaats van geld en bedrijven in de samenleving ontwikkelt Forum ETHIBEL een kader en instrumenten om maatschappelijk verantwoord investeren en maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren.

Visie

  • Forum ETHIBEL wil uitgroeien tot een internationale organisatie die (eigen) producten en diensten aanbiedt op het vlak van  maatschappelijk verantwoord ondernemen en maatschappelijk verantwoord investeren en die actief bijdraagt tot normering en kwaliteitsverbetering binnen haar sector.
  • Forum ETHIBEL is een valabele gesprekspartner voor de internationaal georganiseerde financiële instellingen, bedrijven, overheden en NGO’s. 
  • Forum ETHIBEL bevordert op allerlei manieren het maatschappelijk verantwoord ondernemen en investeren in kleine en middelgrote ondernemingen.

Lees ook:

Ga terug