Eigenschappen van het document  Druk deze pagina af
Eigenschappen van het documentX
Titel:Minimale technische voorwaarden voor certificering van fondsen met MVI-principes
Publicatiedatum:September 20, 2011
Hits:28723
Categorie:Andere inhoud
Taal:Nederlands
Ook beschikbaar in de volgende talen:Engels, Frans

Minimale technische voorwaarden voor certificering van fondsen met MVI-principes

 

Fondsen met MVI-principes die de Ethibel-standaarden niet (volledig) volgen, komen in aanmerking voor certificering als aan de volgende voorwaarden voldaan is:

 

  1. De MVI-investeringscriteria zijn gedetailleerd, duidelijk en openbaar geformuleerd.
  2. Minimaal zijn er criteria geformuleerd in verband met arbeids- en mensenrechten, milieudelicten en bewapening.
  3. Er is een afgebakend beleggingsuniversum of een andere operationele referentiebasis waarop de audit kan steunen.
  4. Er wordt gebruikgemaakt van traceerbare en betrouwbare informatiebronnen.
  5. Forum ETHIBEL licht de portefeuilles op regelmatige basis door. In de regel is er één controle per kwartaal; voor actief beheerde portefeuilles betreft het één controle per maand.

 

Lees ook: