Eigenschappen van het document  Druk deze pagina af
Eigenschappen van het documentX
Titel:Internationale normen en conventies die de Ethibel-onderzoeksmethode schragen
Publicatiedatum:September 20, 2011
Hits:13503
Categorie:Andere inhoud
Taal:Nederlands
Ook beschikbaar in de volgende talen:Engels, Frans

Internationale normen en conventies die de Ethibel-onderzoeksmethode schragen

De Ethibel-methode is gebaseerd op de concepten van internationale erkende normen, conventies en gedragscodes. Deze fundamentele normen zijn uitgevaardigd door de Verenigde Naties (UN), de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), de Europese Unie (EU) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD). De volgende lijst is niet exhaustief.
 

1. Menselijk kapitaal

De voortdurende verbetering van de professionele relaties, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. Internationaal erkende referentieteksten zijn:

 • ILO: Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy; Equality of Treatment Convention (Conv. 118)
 • UN: Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to promote and protect universally recognized Human Rights and Fundamental Freedoms
 • EU: Community Charter on the Fundamental Social Rights of Workers; Council Decision 2003/578/CE of 22 July 2003 on Guidelines for the Employment Policies of Member States

 

2. Mensenrechten op de werkvloer

Eerbiediging van het recht op vereniging, van het recht op collectieve arbeidsovereenkomsten, van het non-discriminatie principe; bevordering van gelijkheid op de werkvloer; eliminatie van illegale werkmethoden zoals kinderarbeid of gedwongen arbeid; preventie van inhumane of vernederende praktijken, zoals seksuele intimidatie; bescherming van privacy en persoonlijke gegevens. Internationaal erkende referentieteksten zijn:

 • UN: Universal Declaration of Human Rights; Declaration on the Elimination of Discrimination against Women Proclaimed by General Assembly Resolution 2263(XXII) of 7 November 1967
 • ILO: ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work
 • OECD: OECD Guidelines for Multinational Corporations

 

3. Milieu

Bescherming van, behoud van en het voorkomen van schade aan het milieu; tenuitvoerlegging van een adequate management strategie; ecologisch ontwerp; bescherming van de biodiversiteit en gecoördineerd beheer van de milieueffecten op de hele levenscyclus van producten of diensten. Internationaal erkende referentieteksten zijn:

 • UN: Rio Declaration; Agenda 21; Kyoto Protocol to the Framework Convention on Climate Change
 • EU: The Green Paper on Integrated Product Policy; Council Directive 85/203/EEC of 7 March 1985 on Air Quality Standards for Nitrogen Dioxide

 

4. Marktethiek

Rekening houden met de rechten en belangen van klanten; integratie van sociale en milieunormen in de keuze van leveranciers en bij uitbreiding in de volledige toeleveringsketen; effectieve preventie van corruptie; respect voor de praktijken en principes rond eerlijke concurrentie. Internationaal erkende referentieteksten zijn:

 • UN: United Nations Guidelines for Consumer Protection, revised 1999; Global Compact; United Nations Convention against Corruption
 • OECD: OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data
 • WTO: Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights (ADPIC) Annex 1C to the Agreement establishing the WTO, Marrakech, 1994

 

5. Deugdelijk bestuur

Effectiviteit en integriteit; waarborging van de onafhankelijkheid en de efficiëntie van de Raad van Bestuur; effectieve en efficiëntie audit- en controlemechanismen die rekening houden met de risico’s rond sociaal verantwoordelijk ondernemingsgedrag; eerbiediging van de rechten van aandeelhouders, in het bijzonder van de minderheidsaandeelhouders; transparantie en verantwoording rond de bezoldiging van bestuursleden. Internationaal erkende referentieteksten zijn:

 • OECD: OECD Corporate Governance Principles
 • EU: EU Regulation 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the Application of International Accounting Standards

 

6. Maatschappelijke impact

Effectiviteit; bestuurlijke inzet voor het betrekken van de gemeenschap in de ondernemingsactiviteiten; bijdrage aan de economische en sociale ontwikkeling van de regio’s en gemeenschappen waarin de onderneming actief is; actieve bekommernis om de sociale effecten van aangeboden producten of diensten; actieve en openlijke bijdrage tot het publiek belang. Internationaal erkende referentiemodellen zijn:

 • WTO: Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights (ADPIC) Annex 1C to the Agreement establishing the WTO, Marrakech, 1994
 • EU: Commission Regulation of 27 April 2004 on the application of Article 81(3) of the Treaty regarding certain categories of technology transfer agreements.

 

Lees ook: