Eigenschappen van het document  Druk deze pagina af
Eigenschappen van het documentX
Titel:Home
Publicatiedatum:Mei 02, 2011
Hits:526599
Categorie:Andere inhoud
Taal:Nederlands
Ook beschikbaar in de volgende talen:Engels, Frans

Home

Uitnodiging 26 september 2017

Een maximum stijging van de temperatuur op aarde van 2°C. Dat is wat de ondertekenaars van het klimaatakkoord van Parijs (Cop21) voor ogen hadden. Deze verbintenis heeft gevolgen voor hoe we omgaan met fossiele brandstoffen, ook in de beleggingsportefeuille.

-> Meer informatie

Ethibel-fondsen ... en u belegt met respect voor mens en natuur

Een fonds met Ethibel-label belegt enkel in aandelen van bedrijven die sterk scoren op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat komt erop neer dat ze het evenwicht bewaren tussen economische vooruitgang, milieubescherming en sociale rechtvaardigheid.

Hoe duurzaam zijn duurzame beleggingen?

Belegt u duurzaam omdat u geen aandelen hebt in bedrijven die wapens produceren of betrokken zijn in kernenergie? Misschien wel, misschien ook niet. Hoe wordt het personeel behandeld en hoe wordt met de grondstoffen omgesprongen?

Ethibel-labels zetten vaart achter MVO

Forum ETHIBEL laat enkel aandelen toe van bedrijven die op alle vlakken van MVO sterk scoren. Hiermee stimuleren we de bedrijfswereld om ernstig werk te maken van verantwoord ondernemen en niet enkel te gaan voor snelle winst ten koste van mens en milieu.

Uw MVO-ambities worden door Forum ETHIBEL bekrachtigd

Onze certificeringen en audits: onmisbare instrumenten voor ondernemingen die inzetten op deugdelijk bestuur en transparant ondernemen.

Your CSR ambitions are confirmed by Forum ETHIBEL

Our certifications and audits: indispensable instruments for companies who are dedicated to corporate governance and transparent entrepreneurship

Gecertificeerd door ARISTA

De methodologie van Forum ETHIBEL voldoet aan de ARISTA-kwaliteitsstandaard.

-> Meer informatie