Eigenschappen van het document  Druk deze pagina af
Eigenschappen van het documentX
Titel:Home
Publicatiedatum:Mei 02, 2011
Hits:700092
Categorie:Andere inhoud
Taal:Nederlands
Ook beschikbaar in de volgende talen:Engels, Frans

Home

Quality standards for sustainable financial products

As sustainable savings and investments are increasingly gaining attention, both among retail and institutional investors, the Belgian financial sector has developed a proposal for a new quality standard for sustainable financial products. This standard is presented to professional stakeholders and the general public.

An advisory panel was set up to guide the whole consultation process. This panel brings together representatives of the main stakeholder groups: asset managers, banks, asset owners, civil society, professional associations, sustainability experts and government. 

Submit your comments!

Until May 13, all interested parties can read the quality standard proposal via the Febelfin website, submit comments and fill out a short survey.

Ethibel-fondsen ... en u belegt met respect voor mens en natuur

Een fonds met Ethibel-label belegt enkel in aandelen van bedrijven die sterk scoren op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat komt erop neer dat ze het evenwicht bewaren tussen economische vooruitgang, milieubescherming en sociale rechtvaardigheid.

Hoe duurzaam zijn duurzame beleggingen?

Belegt u duurzaam omdat u geen aandelen hebt in bedrijven die wapens produceren of betrokken zijn in kernenergie? Misschien wel, misschien ook niet. Hoe wordt het personeel behandeld en hoe wordt met de grondstoffen omgesprongen?

Ethibel-labels zetten vaart achter MVO

Forum ETHIBEL laat enkel aandelen toe van bedrijven die op alle vlakken van MVO sterk scoren. Hiermee stimuleren we de bedrijfswereld om ernstig werk te maken van verantwoord ondernemen en niet enkel te gaan voor snelle winst ten koste van mens en milieu.

Uw MVO-ambities worden door Forum ETHIBEL bekrachtigd

Onze certificeringen en audits: onmisbare instrumenten voor ondernemingen die inzetten op deugdelijk bestuur en transparant ondernemen.

Your CSR ambitions are confirmed by Forum ETHIBEL

Our certifications and audits: indispensable instruments for companies who are dedicated to corporate governance and transparent entrepreneurship

Gecertificeerd door ARISTA

De methodologie van Forum ETHIBEL voldoet aan de ARISTA-kwaliteitsstandaard.

-> Meer informatie

At the request of The Shift, Forum ETHIBEL carried out a study on climate change and divestment in the fossil industry. The aim of the study is to provide a tool for institutional investors who want to actively contribute to sustainable financial management.