Eigenschappen van het document  Druk deze pagina af
Eigenschappen van het documentX
Titel:Home
Publicatiedatum:Mei 02, 2011
Hits:753553
Categorie:Andere inhoud
Taal:Nederlands
Ook beschikbaar in de volgende talen:Engels, Frans

Home

Forum ETHIBEL activity report 2017


The general assembly approved the 2017 activity report of Forum ETHIBEL. The report describes the different products and services provided: some services and products exist for years and are well known while others have been developed over the last few years.

Furthermore, a number of events and developments of 2017 are featured: We joined forces with a number of like-minded organisations; the arrival of the new director has been highlighted; and starting 2017, we aim to improve our communication tools and resources, something to be continued in 2018.

For detailed information, read here.

Ethibel-fondsen ... en u belegt met respect voor mens en natuur

Een fonds met Ethibel-label belegt enkel in aandelen van bedrijven die sterk scoren op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat komt erop neer dat ze het evenwicht bewaren tussen economische vooruitgang, milieubescherming en sociale rechtvaardigheid.

Hoe duurzaam zijn duurzame beleggingen?

Belegt u duurzaam omdat u geen aandelen hebt in bedrijven die wapens produceren of betrokken zijn in kernenergie? Misschien wel, misschien ook niet. Hoe wordt het personeel behandeld en hoe wordt met de grondstoffen omgesprongen?

Ethibel-labels zetten vaart achter MVO

Forum ETHIBEL laat enkel aandelen toe van bedrijven die op alle vlakken van MVO sterk scoren. Hiermee stimuleren we de bedrijfswereld om ernstig werk te maken van verantwoord ondernemen en niet enkel te gaan voor snelle winst ten koste van mens en milieu.

Uw MVO-ambities worden door Forum ETHIBEL bekrachtigd

Onze certificeringen en audits: onmisbare instrumenten voor ondernemingen die inzetten op deugdelijk bestuur en transparant ondernemen.

Your CSR ambitions are confirmed by Forum ETHIBEL

Our certifications and audits: indispensable instruments for companies who are dedicated to corporate governance and transparent entrepreneurship

Gecertificeerd door ARISTA

De methodologie van Forum ETHIBEL voldoet aan de ARISTA-kwaliteitsstandaard.

-> Meer informatie

At the request of The Shift, Forum ETHIBEL carried out a study on climate change and divestment in the fossil industry. The aim of the study is to provide a tool for institutional investors who want to actively contribute to sustainable financial management.