Eigenschappen van het document  Druk deze pagina af
Eigenschappen van het documentX
Titel:Het verschil tussen een product met Ethibel-label en andere ethische financiële producten
Publicatiedatum:September 20, 2011
Hits:26244
Categorie:Andere inhoud
Taal:Nederlands
Ook beschikbaar in de volgende talen:Engels, Frans

Het verschil tussen een product met Ethibel-label en andere ethische financiële producten

‘Ethisch’ en ‘duurzaam’ zijn geen beschermde termen. Dat betekent dat het elke financiële instelling vrijstaat om een beleggingsproduct ethisch/duurzaam te noemen en een eigen invulling te geven aan deze termen. In sommige gevallen gaat het erom dat bepaalde sectoren (zoals wapenhandel) worden uitgesloten. Het is ook mogelijk dat het fonds enkel investeert in een welbepaalde sector (zoals hernieuwbare energie). In andere fondsen worden er dan weer eisen gesteld in verband met een of meer domeinen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Vraag met andere woorden aan de financiële instelling altijd duidelijk op basis van welke criteria een product ethisch of duurzaam genoemd wordt.

Maar ook als u weet welke criteria gehanteerd worden, hebt u nog geen garantie dat de aanspraken van de financiële instelling overeenstemmen met de werkelijkheid. Want vanaf welk punt wordt een bedrijf bijvoorbeeld beschouwd als betrokken in wapenhandel? Als het zelf handel drijft, als het onderdelen levert aan een wapenfabriek, als het algemene ondersteunende diensten levert, ...?

Bij fondsen met het Ethibel-label weet de belegger wel perfect waar hij aan toe is: er wordt enkel geïnvesteerd in bedrijven die over de hele lijn sterk scoren op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Deze garantie is gebaseerd op:

  • De strenge selectiecriteria waaraan een bedrijf moet voldoen om in aanmerking te komen voor opname in het Investeringsregister
  • Het onafhankelijke onderzoek dat nagaat of een bedrijf wel beantwoordt aan de selectiecriteria
  • Het externe toezicht op dit onderzoek en het advies van experts voor de selectie
  • De strenge contractuele overeenkomst met de financiële instelling die een fonds met Ethibel-label wil uitgeven
  • De algemene toegankelijkheid van het Investeringsregister, dat alle bedrijven bevat die in aanmerking komen voor een fonds met Ethibel-label.

De invulling van al deze garanties vindt u op deze website.

Lees ook:

Ga terug