Eigenschappen van het document  Druk deze pagina af
Eigenschappen van het documentX
Titel:Geëvalueerde domeinen en evaluatiecriteria
Publicatiedatum:September 20, 2011
Hits:16306
Categorie:Andere inhoud
Taal:Nederlands
Ook beschikbaar in de volgende talen:Engels, Frans

Geëvalueerde domeinen en evaluatiecriteria

Op basis van de geselecteerde internationaal standaarden worden 38 uitdagingen of actiepunten geformuleerd voor bedrijven (een soort to do-lijst voor maatschappelijk verantwoord ondernemen dus). Bijvoorbeeld: “Alle vormen van corruptie en belangenvermenging uitsluiten”, of “Werknemers informeren en consulteren”, of “Het efficiënt gebruik van grondstoffen bewerkstelligen”.

Deze uitdagingen of actiepunten monden uit in 38 positieve evaluatiecriteria ondergebracht in 6 domeinen, die alle aspecten van het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bestrijken. De 6 domeinen vertegenwoordigen ook elk de belangen van een groep stakeholders: werknemers, aandeelhouders, klanten en leveranciers, de lokale gemeenschap en het leefmilieu. De 6 domeinen zijn:

1.      Menselijk kapitaal
2.      Milieu
3.      Marktethiek
4.      Deugdelijk bestuur
5.      Maatschappelijke impact
6.      Mensenrechten

 

Lees ook: