Document properties  Print this page
Document propertiesX
Title:Forum Ethibels Register Commissie: Nog steeds ethische wanpraktijken in Europese bankensector.
Date of publishing:June 19, 2017
Hits:8093
Category:News

Forum Ethibels Register Commissie: Nog steeds ethische wanpraktijken in Europese bankensector.
June 19, 2017

Ook banken in België scoren zwak.

In tijden van belastingparadijzen en ontslagrondes is een beoordeling van de bankensector geen walk in the park. Vooral de vele controverses in bedrijfsethiek, witwaspraktijken en fiscale fraude blijven de Europese banken parten spelen, terwijl het net de financiële instellingen zijn die bij uitstek op een verantwoorde manier met ons geld zouden moeten omgaan. Om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen, moet er bovendien veel meer geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie dan nu het geval is. De RegisterCommissie van Forum ETHIBEL is daar verontrust over en zag zich bijgevolg genoodzaakt om vier banken uit het Ethibelregister te verwijderen: ING Group, Société Générale, Crédit Agricole en Nordea.

Van de drie grootste beursgenoteerde banken in België (KBC, BNP Paribas Fortis en ING) zit momenteel enkel KBC in het Ethibelregister. Hoewel deze bank evenmin vrij is van aantijgingen – KBC werd o.m. begin 2016 veroordeeld voor misleidende informatieverstrekking –, blijven de controverses relatief beperkt. Daartegenover staat een ruim aanbod aan duurzame financiële producten, wat de Registercommissie waardeert.

ING, dat tot voor kort in het Excellence-register stond, kon  haar positie niet vasthouden. Vooral de vele controversiële verwikkelingen inzake witwassen en fraude, gaven de doorslag voor de downgrade. De Registercommissie nam ook de recente berichten over de grootschalige ontslagronde in ING België in beschouwing. Forum ETHIBEL ziet de bank dus niet langer als een voldoende duurzame investering.

Daarmee maakt ING net als BNP Paribas Fortis niet langer deel uit van het Register. Die laatste bank blijkt nog steeds betrokken te zijn in verschillende betwistbare praktijken, gaande van aanwezigheid in belastingparadijzen tot witwasactiviteiten. BNP moest eveneens meerdere boetes slikken, onder meer een voor misleidende commerciële praktijken. Toch nuanceert de Registercommissie: sommige van BNP’s controverses kunnen de reflectie zijn van vroeger beleid, terwijl er ondertussen mogelijk andere pistes bewandeld worden. Dat moet de volgende review van de Europese bankensector over 18 maanden uitwijzen.

Grote Franse banken Société Générale en Crédit Agricole werden eveneens verwijderd. In beider geval is de lijst met zware aantijgingen lang. Naast gevallen van witwassen, fraude en belastingontwijking duiken de banken op in de Panama Papers. Société Générale werd verder onder meer beschuldigd van kartelvorming, Crédit Agricole werd beboet door de Europese Commissie voor manipulatie van benchmarks.

Andere Europese banken konden hun positie op het Ethibelregister wel behouden. Onder meer ABN Amro, Banco Bilbao en Scandinavische banken als Danske Bank en Svenska Handelsbanken herbevestigden hun positie op het Excellence Register.

Rabobank is echter de enige primus die zijn positie binnen het Ethibel Pioneer-register herbevestigt. Als een van de weinigen is Rabo niet betrokken in door Forum ETHIBEL afgekeurde activiteiten zoals financiering van productie van controversiële wapens. Rabobank gaat vragen over controverses niet uit de weg en voert corrigerende maatregelen in waar nodig. Toch maakt ook deze bank zich schuldig aan fraude: medewerkers van de bank droegen bij aan de Europese rentemanipulatie van de  LIBOR-rentes, wat een interne schokgolf bij de bank teweeg bracht. 

Zelfs de beste presteerders in de Europese bankensector zijn dus niet vrij van fraudeclaims of ondeugdzame belastingpraktijken. Forum ETHIBEL spoort de sector aan om daar zo snel mogelijk komaf mee te maken, indien de banken hun legitimiteit willen behouden en de grote uitdagingen waar ze voor staan het hoofd willen bieden.

Andere sectoren die de Registercommissie van 24/03/2017 beoordeelde:

Europa:

-          Constructie

-          Bouwmaterialen

Azië – Pacific:

-          Transport- en logistiek

-          Bedrijfsondersteunende diensten

-          Olie-industrie

Noord-Amerika:

-          Hotels en vrijetijdscentra

 

Forum ETHIBEL promoot duurzaam investeren op alle fronten. Onafhankelijk en not-for-profit reiken we keurmerken uit aan duurzame financiële instellingen en -producten, en adviseren we (publieke) beleggers die hun kapitaal een verantwoorde bestemming wensen te geven. Op die manier willen we transparantie creëren en de transitie richting duurzame economie mee vooruit stuwen.