Document properties  Print this page
Document propertiesX
Title:Forum ETHIBEL betreurt klimaatexit van VS
Date of publishing:June 02, 2017
Hits:8344
Category:News

Forum ETHIBEL betreurt klimaatexit van VS
June 02, 2017

Onze inspanningen voor desinvestering uit fossiele brandstoffen gaan onverminderd voort

President Trumps terugtrekking uit het Klimaatakkoord van Parijs heeft Forum ETHIBEL verontwaardigd. De Verenigde Staten zijn de tweede grootste uitstoter van CO2 en spelen dus  een belangrijke rol in de strijd tegen de klimaatverandering. Die verantwoordelijkheid heeft Donald Trumps administratie helaas niet genomen.

We stellen gelukkig vast dat voor andere grote vervuilers als China en India het klimaatakkoord wél standhoudt. Ook landen als Duitsland en Frankrijk blijven ferme voorstanders. Het is nog af te wachten welke vrijwillige inspanningen die landen concreet zullen leveren, maar hun engagement bewijst alvast dat de strijd tegen klimaatverandering en rampzalige milieuvervuiling mondiaal au sérieux wordt genomen.

Verschillende media berichten over het isolement dat Trump over de VS afroept in de globale economie. Het vertrek van Tesla-topman Elon Musk uit de economische adviesraad van de president lijkt daar een symbolische voorbode van te zijn. Trump wil inzetten op fossiele energiewinning, maar het is net de hernieuwbare energiesector die de afgelopen jaren groeide en jobs creëerde. Veel Amerikaanse bedrijven hebben dat wel begrepen, en ook China zet volop in op groene energie.

Forum ETHIBEL blijft ijveren om klanten te ondersteunen bij hun klimaatverantwoordelijkheden. Dat kan gaan van een (geleidelijke) uitstap uit de fossiele brandstoffenindustrie tot een duidelijke keuze voor hernieuwbare energie. De Amerikaanse overheid mag dan solo slim spelen, de rest van de wereld heeft duidelijk de kaart van het klimaat getrokken. De fossiele energiesector heeft in dat perspectief geen toekomst meer. Wie verstandig wil investeren, mikt dus op groene energiebedrijven. Forum ETHIBEL staat duurzame investeerders bij deze transitie alvast bij.

 

Bronnen:

De Tijd

VRT