Document properties  Print this page
Document propertiesX
Title:Duurzaam beleggen blijft groeien in België
Date of publishing:January 24, 2017
Hits:5877
Category:News
Language:Dutch
Also available in the following languages:

Duurzaam beleggen blijft groeien in België
January 24, 2017

Het duurzaam belegd vermogen in België kende in 2015 opnieuw een stijging, zowel in het absoluut belegde vermogen als het relatieve aandeel ten opzichte van het totaal belegde vermogen. Het duurzaam sparen daarentegen kende een lichte daling zowel in absolute als relatieve termen. Dat blijkt uit de indicatoren voor duurzaam sparen en beleggen tot 2015 die Forum Ethibel in opdracht van MIRA actualiseerde.

Duurzaam beleggen bleef in 2015 toenemen tot een bedrag van iets meer dan 13 miljard euro. Dit toont dat duurzaam beleggen bleef toenemen na het recordbedrag van 2014. Ondanks dit recordvolume blijven de getelde duurzame beleggingsproducten dalen. Eind 2015 werden er 280 duurzame beleggingsproducten geteld, een lichte daling tegenover de voorgaande peiling in 2014 (302). Deze evolutie wordt vooral verklaard door het verder uitdoven van kapitaal gegarandeerde fondsen.

Wanneer de evolutie per productfamilie wordt bekeken, kenden notes en beleggingsfondsen de voorbije 5 jaar de hoogste groeivoet. De Ethibel MVI-marktindex (die de verhouding meet tussen de hoger vermelde bedragen en het totaal vermogen belegd in ICB’s) steeg van 6,95 % in 2014 naar 7,58 % in 2015. BNP, KBC en Candriam zijn de drie grootste marktpartijen, die samen zowat 60 % van de markt bestrijken.

 

Duurzaam beleggen bij private bankers, een groeiende overtuiging

Dit onderzoeksrapport wijdt een volledige sectie aan een innovatieve beweging: het duurzaam beleggen bij private bankers. Er leeft bij deze groep professionelen een groeiende overtuiging dat duurzaam beleggen een waardevolle aanvulling vormt voor traditioneel beleggen. Hun hogere responsgraad op de enquête in het kader van het MIRA-onderzoeksrapport, vormt hiervan een uiting en maakt een aantal voorzichtige conclusies (in termen van groeiende expertise, wijze van inrichting van het ESG-onderzoek, gunstige marktvooruitzichten) zinvol.

Het luik duurzaam beleggen wordt afgesloten met een rubriek over green bonds, een snel groeiende deelmarkt waarbij landen, instellingen en bedrijven groene obligaties uitgeven om klimaatvriendelijke initiatieven, hernieuwbare energieprojecten, waterbevoorrading of herbebossing in ontwikkelingslanden ... te financieren.

 

Duurzaam sparen, bescheiden ontwikkelingen

Naast duurzaam beleggen, wordt een luik gewijd aan duurzaam sparen. In eerste instantie wordt de historiek van het duurzaam sparen in België gereconstrueerd, met een achtergrond van de vandaag actieve partijen. Het gerapporteerd spaarvolume bedroeg bijna 3,5 miljard euro per einde 2015. In 2014 was dit nog 3,7 miljard euro, de daling wordt verklaard door Van Lanschot, wellicht opnieuw in het kader van het herinrichten van het beheer door de bank. Naast Van Lanschot, zijn VDK Bank en Triodos Bank actief in de Belgische duurzame spaarmarkt.

 

Case: Duurzaam sparen en beleggen bij Vlaamse steden en gemeenten

Als aanvulling op deze studie is een case opgenomen over duurzaam sparen en beleggen bij Vlaamse steden en gemeenten. In juni 2016 werden door Forum Ethibel en FairFin studiedagen georganiseerd, waarbij toegelicht werd hoe MVI kan passen in het financieel beleid van lokale overheden. Deze case wordt geconcretiseerd met een omschrijving van de concrete aanpak van de wellicht meest duurzaam bankierende stad in Vlaanderen: de stad Gent. De studiedagen toonden aan dat bij lokale besturen de interesse in duurzaam beleggen gestaag groeit.

 

Documenten en contacten

Lees het volledige rapport ‘Duurzaam sparen en beleggen in België: actualisatie tot 2015

MIRA-indicator Duurzaam beleggen

MIRA-indicator Duurzaam sparen

Contactpersoon MIRA: Sander Devriendt ()

Contactpersoon Forum ETHIBEL: Guy Mattan ()