Eigenschappen van het document  Druk deze pagina af
Eigenschappen van het documentX
Titel:Disclaimer
Publicatiedatum:Augustus 11, 2011
Hits:24748
Categorie:Andere inhoud
Taal:Nederlands
Ook beschikbaar in de volgende talen:Engels, Frans

Disclaimer

Gebruik van gegevens

Reproductie van deze verslagen of gegevens, geheel of gedeeltelijk, is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vigeo en Forum Ethibel en wordt beschermd door de bepalingen in de Franse en Belgische wetboeken rond intellectueel eigendom. De informatie in deze documenten en pagina's volgt uit de toepassing van de Ethibel methodologie en is gebaseerd op bronnen die door Vigeo en Forum Ethibel  betrouwbaar worden geacht. De juistheid, volledigheid en actualiteit van de beoordelingen, conclusies, bevindingen en selecties worden niet gegarandeerd, en Vigeo en Forum Ethibel zijn in geen geval verantwoordelijk voor de beslissingen, van welke aard dan ook, die door de lezer worden genomen op basis van de informatie in deze documenten.