Eigenschappen van het document  Druk deze pagina af
Eigenschappen van het documentX
Titel:De positieve selectiecriteria
Publicatiedatum:September 20, 2011
Hits:18613
Categorie:Andere inhoud
Taal:Nederlands
Ook beschikbaar in de volgende talen:Engels, Frans

De positieve selectiecriteria

Het domein Menselijk kapitaal wordt verder uitgesplitst in zeven criteria:

 1. Bevordering van de sociale dialoog
 2. Aanmoediging van participatie
 3. Herstructureringsbeleid
 4. Zorg voor individuele carrièreplanning en professionele inzetbaarheid
 5. Kwaliteit van de verloning
 6. Verbetering van veiligheid, gezondheid en preventie
 7. Beleid rond de arbeidstijd

Het domein milieu wordt verder uitgesplitst in elf criteria:

 1. Milieustrategie en eco-design
 2. Pollutiebeheer (preventie en controle)
 3. Ontwikkeling groene producten en diensten
 4. Risicobeheer in verband met aantasting biodiversiteit
 5. Duurzaam waterbeheer
 6. Rationeel energiegebruik
 7. Beheer van atmosferische emissies
 8. Afvalbeheer
 9. Lokaal pollutiebeheer
 10. Impact van transport en distributie
 11. Milieu-impact bij gebruik of eliminatie van producten en diensten

Het domein marktethiek wordt verder uitgesplitst in negen criteria:

 1. Productieveiligheid en veilige producten
 2. Informatie aan klanten
 3. Verantwoordelijke verhouding met klanten
 4. Samenwerking met leveranciers rond duurzame productie
 5. Integratie van milieufactoren in de productieketen
 6. Integratie van sociale thema’s in de productieketen
 7. Preventie tegen corruptie
 8. Preventie tegen anticompetitieve praktijken
 9. Integriteit en transparantie op het vlak van strategie en beïnvloedingstactieken

Het domein deugdelijk bestuur wordt verder uitgesplitst in vier criteria:

 1. Evenwicht tussen bevoegdheden en effectiviteit van de raad van bestuur
 2. Audits en controlemechanismen
 3. Rechten van aandeelhouders
 4. Verloning van topmanagers

Het domein maatschappelijke impact wordt verder uitgesplitst in drie criteria:

 1. Bevordering van de lokale maatschappelijke en economische ontwikkeling
 2. Maatschappelijke impact van producten of diensten
 3. Bijdrage aan maatschappelijke projecten

Het domein mensenrechten wordt verder uitgesplitst in vier criteria:

 1. Respect voor de fundamentele rechten van de mens en maatregelen ter vrijwaring
 2. Respect voor de vakbondsvrijheden en het recht op collectieve onderhandelingen
 3. Non-discriminatie
 4. Uitsluiting van kinderarbeid en van gedwongen arbeid

Lees ook: