Eigenschappen van het document  Druk deze pagina af
Eigenschappen van het documentX
Titel:De Ethibel-labels zijn collectieve keurmerken
Publicatiedatum:September 20, 2011
Hits:14910
Categorie:Andere inhoud
Taal:Nederlands
Ook beschikbaar in de volgende talen:Engels, Frans

De Ethibel-labels zijn collectieve keurmerken

De Ethibel-labels zijn kwaliteitskeurmerken of kortweg keurmerken. Typisch voor een keurmerk is dat het visueel (aan de hand van een logo) aangeeft dat een product in orde is bevonden door een onafhankelijke, deskundige instantie.

Collectieve keurmerken worden toegepast op producten van diverse oorsprong, die aan een zelfde lastenboek voldoen. De gebruikers zijn onderworpen aan dezelfde reglementen, controleverplichtingen en sancties. Deze aanpak maakt het ook mogelijk om de kosten van veel en degelijk studiewerk te verdelen onder veel klanten. Alles samen is hiermee een solide en objectieve werkwijze mee mogelijk. Vandaar dat Forum ETHIBEL er uitdrukkelijk voor gekozen heeft om met zulke Europese collectieve keurmerken te werken.

Lees ook: