Document properties  Print this page
Document propertiesX
Title:Biedt Forum Ethibel andere diensten aan dan labels?
Date of publishing:February 13, 2017
Hits:1848
Category:News

Biedt Forum Ethibel andere diensten aan dan labels?
February 13, 2017

Biedt Forum Ethibel andere diensten aan dan labels?

Forum Ethibel wil zijn klanten – investeerders en vermogensbeheerders - oplossingen aanbieden.

Immers, steeds opnieuw blijkt dat (gebrek aan) kennis rond duurzaam sparen en beleggen de belangrijkste remmende factor vormt. De wereld van duurzaam beleggen evolueert erg snel, er zijn geen eenduidige definities van wat duurzaamheid inhoudt, er komen snel financiële producten bij, er wordt wel eens aan ‘greenwashing’ gedaan,... Uit al onze contacten met partijen die overwegen duurzaam te sparen of beleggen, blijkt dat het bos door de bomen zien vaak moeilijk is en komt een vraag naar onafhankelijke ondersteuning en begeleiding.

Forum Ethibel meent dat het vanuit zijn 25 jaar ervaring, onafhankelijke positie als niet-op-winst gefocuste organisatie uniek geplaatst is om aan deze vraag te voldoen.

De kwaliteitslabels (Ethibel PIONEER en Ethibel EXCELLENCE) vormen hierbij één van de oplossingen. Ze zijn een keurmerk voor beleggingsfondsen die uitsluitend investeren in aandelen of obligaties van bedrijven of landen die opgenomen zijn in het Ethibel investeringsregister en die in hun sector bovengemiddeld scoren inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Daarnaast reikt Forum Ethibel certificaten uit. In essentie bevestigen deze verklaringen dat bijvoorbeeld een bank haar zelf opgelegde regels naleeft, en “doet wat ze belooft te doen”.  Een Ethibel certificaat is een sleuteldocument in de cyclus ‘duurzaamheidsbeleid definiëren-toepassen-monitoren en communiceren’.

Overigens biedt Forum Ethibel een aantal duurzaamheidsindexen (Ethibel Sustainability Index Europe en Global) aan. Deze indexen bevatten aandelen van bedrijven die opgenomen zijn in de Russell Global Index en de beste prestaties neerzetten op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO); ze kunnen gebruikt worden als meetlat (‘benchmark’) van beleggingsportefeuilles of als basis voor financiële producten.

Forum Ethibel heeft sinds 1992 kennis en ervaring opgebouwd waardoor het een geloofwaardige partner is om bijstand te verlenen bij het uitwerken van een duurzaamheidsbeleid en –strategie.