Document properties  Print this page
Document propertiesX
Title:Belgische Staat dient haar verantwoordelijkheid op te nemen als maatschappelijk aandeelhouder van BNP Paribas
Date of publishing:July 14, 2014
Hits:13112
Category:News

Belgische Staat dient haar verantwoordelijkheid op te nemen als maatschappelijk aandeelhouder van BNP Paribas
July 14, 2014

Persbericht van 10 juni 2014

Recente onthullingen rond BNP Paribas hebben duidelijk gemaakt dat de grootbank orde op zaken moet stellen. Forum ETHIBEL pleit voor een actieve tussenkomst van haar belangrijkste aandeelhouder, de Belgische Staat. Haar aandelen van de hand doen betekent het ontlopen van verantwoordelijkheid.

Nu er geen twijfel meer over bestaat dat BNP Paribas jarenlang dollartransacties afhandelde voor het Soedanese regime, staat het Belgische politieke landschap in rep en roer. Hoewel iedereen het erover eens is dat dergelijk gedrag onaanvaardbaar is, blijft een daadkrachtig antwoord van onze overheid voorlopig uit. Het debat rond een mogelijke verkoop van de overheidsaandelen kwam eerder deze week op gang. Forum ETHIBEL brengt graag in herinnering dat, anno 2014, aandeelhouderschap onlosmakelijk verbonden is met maatschappelijke verantwoordelijkheid. Aandelen van de hand doen is niet bepaald een daad van moed en verantwoordelijkheid.

Een aandeelhouder heeft als eigenaar ook de taak om toe te zien of het bedrijf op duurzame wijze waarde kan creëren. Als mede-eigenaar waakt hij er mee over dat er geen grove bestuurlijke fouten worden begaan. Wanneer er mistoestanden aan het licht komen heeft elke (grote) investeerder de ethische verantwoordelijkheid om in te grijpen.

Forum ETHIBEL meent dat er voor onze overheid een belangrijke rol is weggelegd. Zo is het haar taak om te eisen dat de bank orde op zaken stelt en de nodige maatregelen treft, met inbegrip van sancties en controlemaatregelen. Het aandeelhoudersengagement van de Belgische staat is nog meer aan de orde wanneer we rekening houden met het gewicht van de bankensector binnen onze economie en de belangrijke maatschappelijke rol die een bank als BNP Paribas vervult.

De rol van de Belgische bestuurders bij BNP Paribas is ook niet onbelangrijk. Nu blijkt dat deze als ‘onafhankelijken’ zetelen en naar eigen zeggen geen enkele verantwoording dienen af te leggen. Men kan zich afvragen hoe onafhankelijk een bestuurder kan of mag zijn die door onze regering voorgedragen werd. Elk bestuurder dient de belangen van alle aandeelhouders te behartigen, waaronder die van de Belgische gemeenschap. Dat geen enkel aandeelhouder baat heeft bij forse daling van de beurskoers hoeft weinig uitleg. Het 10% mede-eigendom van de Belgische overheid is gefinancierd met belastinggeld en mogelijke verliezen worden door de gemeenschap gedragen.

Forum ETHIBEL meent dat de overheid haar verantwoordelijkheid moet opnemen en kritische vragen stellen en verbeteringen eisen. Ook haar bestuurders, onafhankelijk of niet, moeten ter verantwoording geroepen worden.